Urverk
Gear Urverk

Urverk

Det finns olika sorters urverk i klockor och det kan därför vara bra att läsa på innan man ska köpa en klocka som man är intresserad av. Vi kommer här att gå igenom de olika sorterna som finns idag, samt ta upp både fördelar och nackdelar med respektive urverk. Vi kommer att gå igenom kvarts, mekaniskt och automatiskt urverk så att du kan fatta ett väl genomtänkt beslut när du bestämt dig för att köpa en klocka.

De olika urverken

Kvartsurverk

Det kallas kvartsurverk för att det drivs av en kombination av kvartskristall och ett batteri. Det är ett pålitligt urverk och även billigare än det mekaniska. Kvartskristallen som vibrerar driver stegmotorn som gör så att visarna håller en konstant hastighet och därför visar kvartsurverk tiden nästan perfekt. De är ibland märkta med benämningen QUARTZ.

En fördel är att det inte behöver någon klockuppdragare för att gå och det är som sagt billigare än mekaniska urverk. Nackdelen är att du behöver byta batteri varannat till vart tredje år.

 

Mekaniskt urverk

Mekaniska urverk drivs av en fjäder som dras upp. Denna fjäder kallas för drivfjäder. Fjädern driver hjulverket i en jämn takt och och driver på så sätt tidtagningen. När det är helt uppdraget så kan det gå i 36-48 timmar innan man behöver dra upp fjädern igen. Mekaniska urverk hittas ofta i äldre modeller och fickur.

Fördelen är att det ofta håller i generationer om man tar hand om det och att man lämnar in det till en urmakare för service emellanåt. Nackdelen är att det behöver att dras upp om energin tar slut och då justera tiden. En bra regel är att dra upp klockan varje kväll innan man går och lägger sig.

 

Automatiskt urverk

Ett automatiskt urverk är ett mekaniskt urverk fast det dras upp automatiskt. Till skilland från mekaniska urverk så hittar man ofta automatiska urverk i nya modeller av klockor, även bland svenska klockor. De är mycket populära på dagens marknad. Det har en rotor och ett kugghjul som drar upp drivfjädern när klockan är i rörelse, som till exempel när du har på dig klockan på armen.

Fördelen är att det håller i generationer om man sköter om det samt att om man bär klockan dagligen så behöver man aldrig dra upp det manuellt. Enda nackdelen kan vara att det kan tappa några minuter varje månad men det är bra att justera tiden emellanåt.